Logo
QuoteFoto

We kunnen niet van alle mensen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.

Wanneer u zich aanmeldt, op eigen initiatief of na doorverwijzing door school en CLB, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. U krijgt de kans om de problemen te duiden, vragen te stellen en u krijgt uitleg over logopedie, behandeling, tarieven en terugbetaling.

Daarna volgt het onderzoek waarna u opnieuw wordt uitgenodigd om de resultaten te bespreken. Er wordt samen gezocht naar de meest geschikte begeleiding.

De sessies gaan door op de praktijk maar ook op school of aan huis (omwille van medische noodzaak). Ook hier wordt samen gezocht naar de beste oplossing.

Bij therapie bij kinderen wordt er mits toestemming van de ouders ook nauw samengewerkt met school, leerkracht, zorgcoördinator en CLB om een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden.